Braňo išiel vysvetliť vodičke Téšestky prečo stojí